สาระ/ข่าวสารแผนไทย

กระดานข่าวแผนไทย

 gym red 11 gym red 11 (0)
 ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ samboo (252)
  http://www.4609ele Hetty (456)
  http://www.4609ele Buck (385)
  http://www.analogu Early (331)
  http://www.analogu Keiwan (314)
  http://enrosemagaz Loree (211)
  http://thenumberon Jenny (2714)
  http://gatipclassi Bubbie (57)
  http://thenumberon Cactus (188)
  http://obamacare20 Emberlynn (68)
  http://gatipclassi Emmy (156)
  http://alexandra-d Carajean (72)
  http://lovelylolas Bobbi (42)
  http://enrosemagaz Linx (113)

ตั้งคำถามใหม่   ดูข่าวทั้งหมด

ดาวน์โหลด

เชิญด่าวน์โหลด แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย
เชิญดวาน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมรหัสสุขภาพแผนไทย บน Himpro ติดตั้ง(๙ กค.๕๓)
เชิญดวาน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมรหัสสุขภาพแผนไทย บน Himpro เพิ่มเติม(๑๒ กค.๕๓)
เชิญดวาน์โหลด เอกสารนำเสนอ รศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ประชุม ๑๙ กค.๕๓
เชิญดวาน์โหลด เอกสารนำเสนอ นพ.เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล ประชุม ๑๙ กค.๕๓
เชิญดวาน์โหลด เอกสารนำเสนอแนวทางการดำเนินงานสุขภภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทย(๘อ)
เชิญดวาน์โหลด เอกสารนำเสนอแนวทางการบริหารกองุทนแพทย์แผนไทย สป.สช.54
เชิญดวาน์โหลด เอกสารนำเสนอแนวทางการบริหารกองทุนแผนไทย ณ รร.สุนีย์แกร์น อุบล 25 พย.53
เชิญดวาน์โหลด ภาพรับใบประกาศนียบัตรด้านการแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๗ มค๕๔
เชิญดวาน์โหลด เอกสารนำเสนอ อ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 27 มค.54
เชิญดวาน์โหลด เอกสารรหัสยาแผนไทย ประกาศของ สนย. วันที่ ๓ มีค.๕๔


เจ้าของ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรุโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ดูแล ชลวิทย์ สิงหกุล  chonlavitt@hotmail.com โทร 0816002550