วิธีใช้งาน

1. ดาวนโหลดโดยใช้ java หากยังไม่ได้ติดตั้งให้ download ได้ที่นี่

2. ใช้โปรแกรม ftp ที่มีอยู่ในเครื่องของท่าน โดยใส่หมายเลข ip 203.157.165.13 และ username และ password หากไม่ทราบ ติดต่องานประกัน