ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout

 

ข้อมูลผู้พัฒนาโปรแกรม

หน่วยงาน:
กลุ่มพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
โทรศัพท์: 0-2590-1204 ,0-2590-1209  
โทรสาร: 0-2590-1215  
E-mail:   sineenat@health.moph.go.th