เปิดใช้กระดานข่าวเกียวกับระบบข้อมูล 18 แฟ้ม ครับ

เปิดใช้กระดานข่าวเกียวกับระบบข้อมูล 18 แฟ้ม ครับ สามารถสอบถามกันมาได้นะครับ และให้เข้าให้ถูกกระดานข่าวด้วย เพราะเราแยกให้เป็นหมวดหมู่ ครับ คือ มีทั้งกระดาน 18 แฟ้ม ,JHCIS ,HCIS,HIM-PRO