(ร่าง)สรุปแนวทางการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ

ประเด็นเพื่อพิจารณาดำเนินการ
       1.ครอบคลุมงานบริการ ในหน่วยบริการหรือไม่
       2.แนวทาง ควรมีการเพิ่มเติม หรือ ปรับแก้/ตัดทิ้ง สิ่งใดหรือไม่ เพราะอะไร?
       3.ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
       4.โปรดตอบและแจ้งกลับผมทางเมล์ yuparat_ouy@hotmail.com ( ไม่เกิน 8 ธค.55 ) 
AttachmentSize
(ร่าง)สรุปแนวทางการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ300.38 KB