ดาวน์โหลดเอกสารอบรม HIM-PRO

แฟ้ม image file สร้างแผ่นติดตั้ง server เอง ตาม link นะครับ
download ที่ 
คู่มือ ติดตั้ง Server -> http://www.him-pro.com/Atomy/newsattach/1317799389_SetBackup.rar
 
โปรแกรมสำรองและเรียกคือข้อมูล -> http://www.him-pro.com/Atomy/newsattach/1317782714_setupbackup1.exe
คู่มือ การใช้งานโปรแกรม สำรองและเรียกคืนข้อมูล ->http://www.him-pro.com/Atomy/newsattach/1317799389_SetBackup.rar
โปรแกรมส่งออก Himpro. OP-PP55 -> http://www.him-pro.com/setupOpPP55.rar