ให้หน่วยบริการทุกแห่ง สอ/รพช/รพท ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม แฟ้ม person กับ epi ใหม่ ทั้งหมด

เนื่องจากข้อมูลประชากรและ วัคซีนมีความผิดพลาดเยอะ ศูนย์เทคฯจึงได้ทำการลบข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัดแล้วให้ หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลเข้า Server ใหม่ ภายในไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2553 หลังจากนั้นจะทำการตัดข้อมูลให้งานควบคุมโรคต่อไป